HO - Chuyên viên / Nhân viên Kinh doanh vốn


-          Thực hiện và kiểm soát các giao dịch vốn trên liên ngân hàng như các giao dịch vay/nhận, cho vay/gửi và các giao dịch phái sinh khác trên thị trường liên ngân hàng

-          Tham gia đấu thầu mua/bán GTCG trên thị trường Mở

-          Tìm kiếm và cập nhật các thông tin liên quan đến các hoạt động giao dịch liên ngân hàng  Thực hiện và kiểm soát việc thực hiện các báo cáo như theo dõi số dư giao dịch, doanh số giao dịch với ALM và các đối tác liên ngân hàng, các báo cáo cho cơ quan Nhà nước khi có yêu cầu

- Tổ chức soạn thảo các quy trình, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc: liên quan đến hoạt động kinh doanh vốn theo quy định của NHNN và của ACB


Trình độ:

-          Học vấn: Đại học hoặc trên đại học

Chuyên môn nghiệp vụ: ưu tiên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh đoanh

Các kiến thức chuyên môn liên quan:

-          Kiến thức về tài chính, ngân hàng

-          Kiến thức về quản lý rủi ro

-          Kiến thức về pháp luật ngân hàng (Luật NHNN/Luật các TCTD/ thông tư, quy định, nghị định …)

-          Kiến thức về phân tích tài chính

Kiến thức về thị trường tiền tệ

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Nguyên quán (Place of birth in VN)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Chiều cao (Height) (cm)
Cân nặng (Weight) (kg)
Ngày cấp CMND
Địa điểm cấp CMND
Tình trạng hôn nhân
Địa chỉ thường trú
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
File ảnh chụp mặt trước CMND
File ảnh chụp mặt sau CMND
File ảnh chụp Bằng tốt nghiệp
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển