IT - Chuyên viên QLUD Core-Banking

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu các lỗi phát sinh trên hệ thống DNA theo yêu cầu của các Khối, Phòng, Ban nghiệp vụ

Mô tả các lỗi phát sinh trên hệ thống DNA cần phải chỉnh sửa ứng dụng để khắc phục.

Tổ chức nghiệm thu các thay đổi/điều chỉnh cho các lỗi phát sinh này

Hỗ trợ các đơn vị tìm hiểu các tính năng sẵn có trên DNA.

Tham gia xử lý, khắc phục các sự cố CNTT.

Hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ các vấn đề không thể giải quyết được khi tác nghiệp trên hệ thống DNA.

Đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao hiệu năng của ứng dụng DNA

Thiết lập tham số cho chi nhánh mới thành lập. Tạo các tài khoản giao dịch nội bộ (GL) và các tài khoản chuyển tiền (Bank Check) cho chi nhánh mới.

Cập nhật các tham số phục vụ cho hoạt động hàng ngày của hệ thống (như đăng ký bổ sung các giá trị vào các bảng thuộc Business Table, System Table….trong ứng dụng System Operation, tạo các sản phẩm mới phục vụ cho yêu cầu kinh doanh,...)

Thực hiện các công việc phát sinh trên hệ thống DNA theo yêu cầu của lãnh đạo CNTT

Tham gia các dự án liên quan theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế / Ngân hàng / CNTT

Kiến thức chuyên sâu về vận hành hệ thống Core Banking

Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng

Kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Sử dụng thành thạo các công cụ PL/SQL, MS Office

Kỹ năng kiểm tra các thao tác trên hệ thống Core Banking

 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển