HO - Nhân viên Quản lý nghiệp vụ tiếp quỹ ATM

Mô Tả Công Việc

  • Phối hợp thực hiện tiếp quỹ/kết quỹ ATM theo kế hoạch.
  • Phối hợp xử lý các lỗi kỹ thuật tại ATM khi tiến hành tiếp quỹ.
  • Xử lý các trường hợp sai sót, lỗi trong hoạt động tiếp quỹ/kết quỹ toàn hệ thống.
  • Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch tiếp quỹ/kết quỹ hệ thống ATM.
  • Lập kế hoạch kết quỹ ATM theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan
  • Có kiến thức về mạng máy tính, các phần mềm điều khiển thiết bị, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thẻ ngân hàng.
  • Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển