HO - Chuyên viên Quan hệ định chế tài chính

Mô Tả Công Việc

  • Quản lý và phát triển mối quan hệ giữa ACB và các định chế tài chính.
  • Phát triển hệ thống ngân hàng đại lý nhằm phục vụ và hỗ trợ cho các hoạt động thanh toán quốc tế.
  • Là đầu mối tiếp nhận các sản phẩm dịch vụ của đối tác và triển khai hoạt động bán hàng cho các định chế tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
  • Kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, đặc biệt là mảng Thanh toán quốc tế hoặc Thị trường tiền tệ.
  • Tiếng Anh thông thạo (vì công việc làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài).
  • Có kiến thức về pháp luật, thương mại quốc tế.
  • Kỹ năng xử lý vấn đề và ra quyết định.
  • Kỹ năng thuyết trình, đàm phán.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển