HO - Chuyên viên Xây dựng quy trình vận hành giao dịch

HO - Chuyên viên Xây dựng quy trình vận hành giao dịch

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Mô tả xây dựng sản phẩm tiền gửi, dịch vụ trên hệ thống công nghệ thông tin.
 • Thực hiện test sản phẩm/dịch vụ trước khi vận hành trên toàn hệ thống.
 • Biên soạn các quy định, thủ tục, quy trình nghiệp vụ tiền gửi, dịch vụ tài chính để áp dụng thống nhất trong hệ thống ACB.
 • Giải đáp/ hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tiền gửi, dịch vụ tài chính tại các chi nhánh/phòng giao dịch.
 • Tiếp nhận và giải đáp vướng mắc của KPP trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, hướng dẫn xử lý các tình huống khiếu nại, các rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch.
 • Biên soạn các tài liệu đào tạo/ tái đào tạo/ kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn hàng năm  của các chức danh nhân viên nghiệp vụ giao dịch – ngân quỹ thuộc KPP.
 • Ý kiến đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên trước khi bổ nhiệm vị trí KSV hoặc các vị trí quản lý (TP/TBP/TT thuộc nghiệp vụ giao dịch – ngân quỹ) tại KPP.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học/trên Đại đọc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngân hàng.
 • Kiến thức về tài chính, ngân hàng.
 • Kiến thức về Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
 • Kiến thức về dịch vụ khách hàng.
 • Hiểu rõ về nguyên tắc vận hành và kiểm soát giao dịch.
 • Kiến thức về rủi ro vận hành trong giao dịch.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc.
 • Kỹ năng trình bày văn bản và lập báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Khả năng giao tiếp tiếng Anh (nói, viết).
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply