TMO - Giám Đốc Phát Triển Năng Lực Affluent

TMO - Giám Đốc Phát Triển Năng Lực Affluent

Mô Tả Công Việc

 • Phối hợp cùng các bộ phận sản phẩm tài chính của ngân hàng để tinh chỉnh/phát triển các tính năng sản phẩm đầu tư cho hội viên Privilege theo định hướng phát triển định vị giá trị cho khách hàng Affluent
 • Điều phối và trực tiếp tham gia phát triển khung năng lực, chương trình đào tạo và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí frontline thuộc Privilege Banking.
 • Tham gia nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các phương thức đào tạo mới theo đối tượng nhằm đảm bảo hiệu quả đào tạo;
 • Xây dựng hệ thống Khung phát triển năng lực tổng thể gắn với Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí frontline thuộc Privilege Banking;
 • Cập nhật và điều chỉnh (nếu cần) đối với Khung phát triển năng lực tổng thể gắn với Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí frontline thuộc Privilege Banking;
 • Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình học tập 70:20:10 và đảm bảo chất lượng chất lương nội dung của chương trình đào tạo;
 • Tham gia xây dựng công cụ các công cụ đánh giá năng lực (gồm kiến thức, kỹ năng, hành vi, tư duy, thái độ);
 • Tư vấn cho đơn vị về các vấn đề liên quan đến khung năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
 • Làm việc với chuyên gia/công ty tư vấn theo các dự án và/hoặc hoạt động tư vấn cụ thể cho đào tạo & phát triển và đảm bảo đạt được kết quả kỳ vọng.
 • Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn thuộc phạm vi chức năng của mảng Phát triển năng lực;
 • Tham gia cùng các bên liên quan để lập yêu cầu về hạ tầng công nghệ hoặc công cụ phục vụ triển khai trong thực tế các hoạt động của mảng phát triển năng lực bao gồm nhưng không giới hạn ở các chức năng quản lý lộ trình nghề nghiệp, lộ trình học tập;
 • Thực hiện khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả của công tác nâng cao năng lực CBNV thông qua bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp hoặc bằng các biện pháp phù hợp;
 • Quản lý tiến độ thực hiện công việc được giao theo đúng kế hoạch đảm bảo đạt được các mục tiêu công việc trong từng giai đoạn;
 • Nhận diện, theo dõi và báo cáo các cấp quản lý về các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc để có giải pháp kịp thời;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc 

 • Tổi thiểu trình độ Đại học
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc
 • Có trải nghiệm tư vấn/xây dựng KNL, công cụ đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình đào tạo
 • Nắm rõ về các mô hình đào tạo, loại hình đào tạo
 • Nắm rõ về các cách thức đánh giá hiệu quả đào tạo, có trải nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng các công cụ này
 • Có kinh nghiệm làm việc (vai trò lead hoặc core team) cho các dự án
 • Có kinh nghiệm quản lý, điều phối nhân sự
 • Có tư duy logic và khả năng nghiên cứu chuyên sâu
 • Am hiểu về bank, hệ thống và các mảng chức năng (prefer, nếu những năng lực trên đã vững thì phần này có thể chấp nhận đào tạo sau)

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply