TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Năng Lực Affluent

TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Năng Lực Affluent

Mô tả công việc:

 • Thiết kế khung tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí frontline phục vụ khách hàng Affluent
 • Xây dựng chân dung tuyển dụng, lộ trình nghề nghiệp và tiêu chuẩn bổ nhiệm các vị trí frontline phục vụ khách hàng Affluent
 • Thiết kế và xây dựng bộ công cụ, hệ thống đánh giá năng lực
 • Thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo và lộ trình đào tạo nâng cao năng lực cho frontline phục vụ khách hàng Affluent
 • Phối hợp Khối Quản trị Nguồn nhân lực tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho frontline phục vụ khách hàng Affluent
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của giám đốc dự án

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị đào tạo,…
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt là mảng ngân hàng bán lẻ
 • Am hiểu về quản trị và phát triển con người
 • Am hiểu về lĩnh vực đào tạo nhân sự, kiến thức về tổ chức và quản lý đào tạo chuyên nghiệp, hiệu quả
 • Có kinh nghiệm tư vấn/xây dựng khung năng lực, công cụ đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình đào tạo
 • Có tư duy logic và khả năng nghiên cứu chuyên sâu
 • Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mảng đào tạo.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Hồ Chí Minh
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply