NHN - Nhân viên Phân tích tín dụng doanh nghiệp

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện tác nghiệp phân tích tín dụng:

 

- Trực tiếp hoặc cùng nhân viên trong bộ phận hoặc trưởng bộ phận và bộ phận quan hệ khách hàng thực hiện phân tích, lập tờ trình đề xuất tín dụng trong phạm vi được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

- Đánh giá phân tích lại các hồ sơ tín dụng lớn có nguy cơ chuyển sang nợ xấu, đề xuất biện pháp kiểm soát tín dụng theo yêu cầu của trưởng phòng/bộ phận KHDN, trưởng đơn vị, khối KHDN

 

2. Tham gia góp ý, đề xuất xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ

 

- Đề xuất điều chỉnh các thủ tục, hướng dẫn công việc, mẫu biểu liên quan trực tiếp tới công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp

 

3. Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên

 

- Hưỡng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp cho CA-1 và tham gia đào tạo RA liên quan đến nghiệp vụ phân tích tín dụng khi có yêu cầu.

 

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công/ủy quyền

Yêu Cầu Công Việc

 

Yêu Cầu Công Việc

 

1. Trình độ học vấn:

 

- Trình độ Đại học, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh

 

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:

 

- Kiến thức về pháp luật ngân hàng

 

- Kiến thức chuyên sâu về rủi ro tín dụng

 

- Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ của ACB

 

- Kiến thức về thanh toán quốc tế

 

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (nói, viết) tương đương bằng B trở lên

 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm: word, excel, power point...

 

3. Các kỹ năng

 

- Kỹ năng đánh giá phân tích

 

- Kỹ năng đàm phán

 

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

- Kỹ năng thuyết trình

 

4. Các kinh nghiệm liên quan

 

- Kinh nghiệm làm tối thiểu 3 năm trong ngành tài chính, ngân hàng, trong đó tối thiểu 1 năm trực tiêp tham gia phân tích tài chính hoặc thẩm định đầu tư hoặc khi có đánh giá yêu cầu của cấp trên

 

5. Các phẩm chất cá nhân cần có:

 

- Trung thực, liêm chính, có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng

 

- Năng động, cầu tiến

 

- Cân nhắc vấn đề linh hoạt, chủ động, độc lập, sáng tạo

 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển