HO - Chuyên Viên Quản Lý Dữ Liệu & Phát Triển Ứng Dụng Nhân Sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

•    Quản lý các hệ thống thông tin nhân sự:

-    Quản lý quyền truy cập các hệ thống thông tin nhân sự.

-    Phản hồi và xử lý các lỗi chương trình với các bên liên quan trong hoặc ngoài Khối QTNNL.

•    Phát triển các ứng dụng trên nền tảng chương trình nhân sự:

-    Thu thập & phân tích các yêu cầu cần chỉnh sửa các chương trình nhân sự.

-    Xây dựng phát triển các ứng dụng trên nền tảng chương trình nhân sự có sẵn.

•    Công việc hỗ trợ liên quan khác:

-    Tham gia hỗ trợ các dự án về Nhân sự trong Khối QTNNL,

-    Các công việc khác có liên quan theo phân công của cấp quản lý.

YÊU CẦU

a.    Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán Tin, Quản lý Hệ thống thông tin.

b.    Kiến thức chuyên môn:

Có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu.

Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#.

c.    Kỹ năng chính cần có:

Kỹ năng tốt về giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Tư duy, phán đoán tốt.

d.    Kinh nghiệm:

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lãnh vực công nghệ thông tin

e.    Phẩm chất cần có:

Chủ động cao trong công việc

Có tinh thần trách nhiệm cao (theo sát công việc đến khi có kết quả)

Trung thực

Cẩn trọng.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển