HN - Cộng tác viên Nhân sự

Mô tả công việc:

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung:

 

Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB

Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng

Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới

Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại KPP theo quy định

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp đại học, chính quy các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, QTKD, Ngân hàng

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại Ngân hàng hoặc các tổ chức khác

Kiến thức cơ bản về luật NHNN và cá tổ chức tín dụng, Luật dân sự

Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Hiểu biết tổng quát về các quy định, nghị định, quy chế, thông tư hướng dẫn của NHNN

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Anh văn B trở lên

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển