HO - Chuyên Viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Transaction Banking Sales)

HO - Chuyên Viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Transaction Banking Sales)

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện chiến lược, kế hoạch bán hàng sản phẩm phụ trách phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng
 • Tiếp thị, bán hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với đối tác
 • Thực hiện đánh giá hiệu quả bán hàng sản phẩm NHGD, đề xuất giải pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm
 • Tổ chức hỗ trợ KPP trong việc triển khai sản phẩm NHGD
 • Quản lý và điều phối các công việc liên quan đến bán hàng sản phẩm NHGD

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Tiếng Anh tốt
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách
 • Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp
 • Kỹ năng tư duy, phán đoán
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply