HO - Chuyên viên Bán hàng Sản phẩm ngân quỹ

Mô Tả Công Việc

Tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động bán hàng tại khu vực/vùng, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Là đầu mối để giải quyết kịp thời các vướng mắc phái sinh tại khu vực.

Triển khai định hướng kinh doanh và đánh giá hiệu quả theo từng thời kỳ.

Trực tiếp hỗ trợ KPP chăm sóc/tiếp cận các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ tại các KPP trong khu vực để nâng cao năng lực bán hàng SPNQ.

Hỗ trợ cung cấp các thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học ngân hàng hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế; Đầu tư.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính từ 1-2 năm.

Nắm vững các kiến thức về sản phẩm ngân hàng và các quy định pháp luật có liên quan.

Có hiểu biết về thị trường tài chính và các sản phẩm ngoại hối.

Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề.

Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên ứng viên biết Tiếng Hoa/ Hàn Quốc/ Nhật.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển