HO - Chuyên Viên Giám Sát Rủi Ro Công Nghệ Thông Tin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nghiên cứu, soạn thảo, đề xuất, điều chỉnh các quy định, thủ tục và tiêu chuẩn hoạt động có liên quan tới hoạt động công nghệ thông tin nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng kinh doanh, thông lệ thực hành phổ biến, khẩu vị rủi ro của ngân hàng theo từng thời kỳ, và tuân thủ các quy định của NHNN.
 • Hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản, tài liệu theo các quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.
 • Tổ chức cập nhật các tiêu chuẩn, các yêu cầu của các tổ chức quốc tế có uy tín nhằm đề xuất, phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng trong việc chủ động ứng dụng vào quản lý rủi ro trong lĩnh vực công nghệ thông tin của ngân hàng
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan công nghệ thông tin, quản lý rủi ro…
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin và/hoặc quản lý rủi ro hoạt động
 • Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Kiến thức về các chính sách, sản phẩm của Ngân hàng
 • Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan.
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích, tư duy logic
 • Kỹ năng đàm phán
 • Ứng tuyển công việc này

  Họ & tên bạn (Fullname) *
  Địa chỉ email *
  Số điện thoại (Phone number) *
  Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
  Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
  Ảnh chân dung  *
  Trình độ học vấn (Education)  *
  Tên trường Đại học (University/Academy)
  Chuyên ngành  *
  CV của bạn *
  Click để chọn & tải lên CV của bạn
  Nộp đơn ứng tuyển