HO - Chuyên viên Kinh doanh thẻ trực tiếp

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện phát triển Thẻ ACB theo định hướng chung của Trung Tâm Thẻ :

  • Phát triển khách hàng mới (bao gồm Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng cá nhân)
  • Chăm sóc các khách hàng hiện hữu
  • Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công tác bán hàng, phát triển khách hàng.

- Thực hiện các chương trình khuyến khích phát triển thẻ do Trung Tâm Thẻ triển khai

- Quản lý nợ Thẻ do Trung Tâm Thẻ phát hành

- Thực hiện báo cáo công tác bán hàng và công tác hoạt động do Trưởng Bộ phận/ Trưởng Phòng Kinh doanh/Giám đốc Trung Tâm Thẻ yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất

- Tham gia các chương trình/dự án của Trung Tâm Thẻ khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng

- Có kiến thức về: Sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng (ACB và các đối thủ cạnh tranh), đặc biệt về sản phẩm Thẻ/ đại lý chấp nhận Thẻ, hành vi tiêu dùng của khách hàng, kiến thức tổng hợp về kinh tế

- Tiếng Anh trình độ B

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Khả năng giải quyết vấn đề, tư duy logic

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình

- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

 

 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển