HO - Quantitative Analyst (Chuyên viên phân tích định lượng)

Mô tả công việc:

 • Xây dựng hệ thống thông tin và quản lý chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro.
 • Thực hiện phát triển, kiểm định và vận hành các phương pháp, mô hình, công cụ phân tích, đo lường rủi ro.
 • Tham gia quản lý rủi ro chưa được đánh giá là trọng yếu.
 • Tham gia đánh giá và đề xuất danh mục rủi ro trọng yếu.
 • Tham gia triển khai chính sách quản lý rủi ro chung và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc được phân công nhằm triển khai tiêu chuẩn, chuẩn mực về QLRR và thực hiện lộ trình triển khai Basel của NHNN.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý và Giám đốc phòng.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ từ đại học trở lên.
 • Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán.
 • Có kiến thức về hoạt động ngân hàng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng.
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin và dữ liệu.
 • Có kiến thức về phương pháp, mô hình đo lường rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, Basel II.
 • Yêu cầu có kinh nghiệm về xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình thống kê.
 • Kỹ năng quản lý công việc.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm xử lý dữ liệu và thống kê: SQL, SPSS, Python, R,…
 • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh (giao tiếp và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật).

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển