HO - Chuyên viên Phê duyệt Tín dụng

Mô tả công việc:

Thực hiện tác nghiệp phê duyệt tín dụng đối với khách hàng trong phạm vi phân công

- Thực hiện phê duyệt hồ sơ tín dụng đối với khách hàng trong phạm vi được phân công (trường hợp cần thiết có thể phối hợp thẩm định thực tế khách hàng để có cơ sở phê duyệt);

- Tham mưu với lãnh đạo Trung tâm trong việc trình duyệt cấp tín dụng cho khách hàng của các đơn vị trong hệ thống.

Quản lý chất lượng phê duyệt tín dụng, tham gia hoàn chỉnh các chính sách có liên quan

- Kiểm soát chất lượng sau khi phê duyệt và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công tác phê duyệt tại Trung tâm do cá nhân Chuyên viên phê duyệt. Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu không vượt quá kế hoạch ACB cho phép trong từng thời kỳ.

- Tổ chức tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến hoạt động phê duyệt do chuyên viên thực hiện.

- Tham gia nghiên cứu và đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ xét duyệt tín dụng nhằm đảm bảo tốc độ xử lý hồ sơ, đảm bảo chất lượng phê duyệt tín dụng;

- Tham gia xây dựng và giám sát quy trình phối hợp tác nghiệp trong nội bộ Trung tâm cũng như giữa Trung tâm và kênh phân phối;

- Kiểm soát sự tuân thủ các quy chế/ quy định trong công tác phê duyệt tại Trung tâm Phê duyệt Tín dụng Tập Trung và KPP trong phạm vi phân công

- Đảm bảo tính tuân thủ của Trung tâm đối với các quy định về ISO và các chương trình hành động vì chất lượng khác của ACB.

Những nhiệm vụ được yêu cầu thêm theo phân công của Giám đốc trung tâm

 

Yêu cầu công việc:

- Trình độ: Đại học - chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

- Có kiến thức về rủi ro tín dụng, tín dụng doanh nghiệp, phân tích tài chính, thanh toán quốc tế;

- Nắm các quy chế cho vay và các sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân của ACB;

- Các quy định về cho vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế;

- Kỹ năng trình bày, phân tích, xác định đúng bản chất vấn đề và đưa ra cách để giải quyết vấn đề;

- Có kỹ năng tư duy, phán đoán; khả năng tìm kiếm thông tin từ các nguồn khác nhau;

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thương lượng;

- Ngoại ngữ: Anh văn trương đương bằng B trở lên. Có khả năng đọc hiểu các văn bản tiếng Anh thông thường, giao tiếp bằng tiếng Anh. 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển