HO - Chuyên viên Quản lý nợ Thẻ - Trung Tâm Thẻ

Mô Tả Công Việc

 • Theo dõi & thực hiện xử lý nợ thẻ tín dụng tại Trung tâm Thẻ (TTT):
 •     Thực hiện công tác nhắc và thúc nợ thẻ tín dụng của Trung tâm thẻ.
 •     Phân tích, đánh giá & đề xuất hướng xử lý cho cấp quản lý về xử lý nợ quá hạn thẻ tín dụng của Trung tâm thẻ.
 •     Phối hợp Phòng quản lý nợ trong công tác xử lý nợ quá hạn thẻ tín dụng của Trung tâm thẻ.
 • Phối hợp & hướng dẫn Kênh Phân Phối trong quản lý nợ thẻ tín dụng tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch (Đơn vị) toàn hệ thống theo phân công:
 •     Hỗ trợ các Đơn vị toàn hệ thống trong công tác nhắc và thúc nợ thẻ tín dụng của các Đơn vị.
 •     Hướng dẫn & phối hợp với các Đơn vị trong xử lý nợ quá hạn thẻ tín dụng.
 •     Đảm bảo các Đơn vị quản lý & xử lý nợ quá hạn theo quy định.
 • Hỗ trợ các Đơn vị trong công tác quản lý thấu chi thẻ trả trước/ Thẻ ghi nợ:
 •     Thực hiện nhắc thúc nợ thấu chi thẻ trả trước/ thẻ ghi nợ của toàn hệ thống
 •     Phối hợp các Đơn vị có liên quan nhằm thực hiện công việc hiệu quả
 • Thực hiện báo cáo công tác xử lý nợ thẻ tín dụng, thấu chi thẻ trả trước/thẻ ghi nợ do Trưởng Bộ phận yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tham gia các chương trình/ dự án của Trung Tâm Thẻ khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn

 •    Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 •     Có kiến thức về: Sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng – đặc biệt về sản phẩm Thẻ.
 •     Hành vi tiêu dùng của khách hàng.
 •     Kiến thức tổng hợp về kinh tế.

3. Các Kỹ Năng

 •     Tiếng Anh trình độ B.
 •     Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
 •     Khả năng giải quyết vấn đề, tư duy logic.
 •     Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
 •     Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

4. Các Phẩm chất Cá nhân cần có

 •     Tính kỷ luật
 •     Trung thực
 •     Tác phong nhanh nhẹn lịch sự
 •     Chủ động trong việc tổ chức
 •     Nhân dáng và phong cách phù hợp

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển