HO - Chuyên viên Quản trị bảng cân đối kế toán

Mô tả công việc:

Phân tích và dự phóng hệ số rủi ro của danh mục tài sản có của Ngân hàng và Tập đoàn:

- Phân tích các yếu tố có tác động quyết định hệ số rủi ro của Ngân hàng và Tập đoàn;

- Dự phóng hệ số rủi ro của các danh mục tài sản có rủi ro của Ngân hàng và Tập đoàn;

- Kiến nghị các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm đảm bảo tổng tài sản có rủi ro của Ngân hàng và Tập đoàn theo sát kế hoạch đề ra.

Vận hành và cập nhật quy trình tính hệ số an toàn vốn cho Ngân hàng và Tập đoàn:

- Thực hiện tính hệ số an toàn vốn cho Tập đoàn theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN);

- Cập nhật quy trình tính hệ số vốn cho Tập đoàn.

Phối hợp với Khối quản lý rủi ro và các bên liên quan khác thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về vốn của Ngân hàng và Tập đoàn.

Lập kế hoạch về vốn cho Ngân hàng và Tập đoàn:

- Tính toán các chỉ tiêu về vốn của Ngân hàng và Tập đoàn theo các tiêu chí và chuẩn mực của NHNN;

- Vận hành và cập nhật quy trình lập kế hoạch vốn cho Ngân hàng và Tập đoàn;

- Dự phóng các kịch bản về kế hoạch vốn của Ngân hàng và Tập đoàn nhằm đảm bảo các hệ số về an toàn vốn theo các chuẩn mực hiện hành của NHNN;

- Khuyến nghị các biện pháp tăng vốn nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định của NHNN và pháp luật;

- Xây dựng và vận hành quy trình phân bổ vốn mục tiêu theo tổng tài sản tính theo rủi ro cho các loại rủi ro trọng yếu để làm cơ sở xác định các hạn mức rủi ro;

- Giám sát việc tuân thủ tổng tài sản tính theo rủi ro được phân bổ để có biện pháp xử lý kịp thời thông qua các mức cảnh báo sớm.

Thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chỉnh vốn theo kế hoạch của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm phát hành trái phiếu bổ sung vốn tự có, các giao địch liên quan đến cổ phiếu quỹ.

Yêu cầu công việc:

- Đại học chuyên ngành tài chính – ngân hàng trở lên.

- Kiến thức về pháp luật ngân hàng (luật NHNN/luật các TCTD/thông tư, quy định, nghị định…); hoạt động của ngân hàng; Quản trị tài chính; quản trị rủi ro theo các chuẩn mực Basel.

- Kinh nghiệm 05 năm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

- Kỹ năng lý giải, phân tích; xử lý dữ liệu;

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc;

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả; thuyết trình, đàm phán;

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển