HO - Chuyên viên Sản phẩm huy động và Dịch vụ tài chính cá nhân

Mô tả công việc

 • Khảo sát thi trường: thu thập dữ liệu, nghiên cứu tài liệu nhằm hỗ trợ cho Giám đốc sản phẩm xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm trên cơ sở phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh 
 • Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược kinh doanh của Khối KHCN 
 • Cải tiến và duy trì các sản phẩm chiến lược có hiệu quả dựa trên cơ sở phân tích thông tin phản hồi của khách hàng, của kênh phân phối và động thái của đối thủ kinh doanh 
 • Theo dõi và lập các báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của sản phẩm trên thị trường và đề xuất ý kiến nhằm xây dựng chương trình kế goạch hành động với Giám đốc sản phẩm 
 • Phối hợp với KPP và BP kinh doanh, BP Marketing, lập và theo dõi việc triển khai các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao và mang lại hiệu quả cao nhất cho ACB 
 • Huấn luyện, đào tạo về sản phẩm, quy trình nghiệp vụ cho KPP 
 • Hỗ trợ KPP 
 • Quản lý quy trình nghiệp vụ cung cấp sản phẩm phù hợp với quy trình quản lý của ACB & tính phù hợp của sản phẩm, Hỗ trợ KPP liên quan đến SP, DV đang quản lý 
 • Đề xuất ý kiến điều chỉnh quy trình phối hợp tác nghiệp, tài liệu hướng dẫn cho nhân viên tại KPP 
 • Tư vấn, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc của KPP liên quan đến sản phẩm, quy trình nghiệp vụ 
 • Tham gia các khóa học trong và ngoài ACB 
 • Phối hợp, hỗ trợ các Phòng/Ban.Trung tâm thuộc hội sở/Ban dự án/KPP/Các cơ quan liên quan (Thanh tra NHNN,…) trong việc xem xét, rà soát tính hợp lệ, tính tuân thủ quy định của các tài liệu chích sách liên quan đến việc triển khai sản phẩm.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ Đại học, Cao học chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng 
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về chuyên ngành tài chính, ngân hàng. 
 • Có kinh nghiệm làm việc theo dự án
 • Nắm vững luật NHNN, luật các tổ chức tín dụng và các kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam 
 • Hiểu biết về môi trường, tình hình kinh tế & hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 
 • Kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, ngân hàng bán lẻ 
 • Kiến thức chuyên sâu về danh mục sản phẩm

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển