HO - Chuyên viên Thu Hồ sơ

Mô tả công việc:

- Thu và hoàn thiện hồ sơ thẻ tín dụng được hoàn tất tư vấn bởi Telesales.

- Giao thẻ và hoàn thiện hồ sơ cho Khách hàng được phê duyệt trước hạn mức qua đơn đăng ký trực tuyến (E-Form)

- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công tác bán hàng, phát triển khách hàng.

- Đề xuất cải tiến những chính sách tín dụng mới, chính sách hoa hồng, chương trình khuyến mại.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu cầu công việc:

- Trình độ: Đại học - Khối ngành Kinh tế, Tài chính...

- Có kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội.

- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao

- Năng động, sáng tạo, giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính Word, Excel...

- Có kinh nghiệm về tư vấn và bán sản phẩm thẻ tín dụng.

 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển