HO - Giám đốc bộ phận Quản lý danh mục rủi ro tín dụng

Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp phân tích, dự báo vào hoạt động giám sát rủi ro tín dụng nhằm xác định nguồn gốc phát sinh rủi ro, lượng hóa được các rủi ro, đồng thời cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, hỗ trợ tốt công tác xây dựng và phát triển chính sách tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống.

Mô tả công việc:

 • Tham gia xây dựng quy trình theo dõi và kiểm soát rủi ro, xây dựng phương pháp xác định hạn mức rủi ro, kiểm soát việc tuân thủ các hạn mức rủi ro, chính sách quyết định các biện pháp xử lý khi vi phạm các khẩu vị rủi ro.
 • Thực hiện tối ưu hóa danh mục dựa trên mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro làm cơ sở để các Khối Kinh doanh xây dựng kế hoạch kinh doanh và Khối Tài chính giao chỉ tiêu kinh doanh.
 • Xây dựng danh mục báo cáo quản lý rủi ro tín dụng; Phân tích chất lượng danh mục tín dụng đa chiều và dự báo xu hướng rủi ro tín dụng.
 • Thực hiện cung cấp thông tin tín dụng: cung cấp các thông tin về tín dụng theo yêu cầu nội bộ, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, các tổ chức xếp hạn tín dụng, định chế tài chính quốc tế, các cơ quan bên ngoài.
 • Xây dựng/chỉnh sửa hệ thống, công cụ phục vụ công tác giám sát và đo lường chất lượng tín dụng.
 • Đề xuất cải thiện chất lượng dữ liệu phục vụ công tác giám sát và đo lường chất lường chất lượng tín dụng.
 • Tham gia vào quá trình xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng với tư cách là đơn vị sử dụng mô hình.
 • Quản lý công việc của nhân viên, lãnh đạo bộ phận hoàn thành mục tiêu được giao.
 • Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ Học vấn

 • Trình độ đại học, chuyên ngành Tài Chính, Ngân hàng, Luật, Tin học, Kỹ sư.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Kiến thức về quản trị ngân hàng hiện đại.
 • Kiến thức về các mô hình quản lý rủi ro.
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.
 • Kiến thức về các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng.
 • Kiến thức về các phương pháp phân tích tín dụng, các rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
 • Kiến thức về các chính sách tín dụng, các qui định luật pháp liên quan.

3. Các Kỹ Năng

 • Kỹ năng tự nghiên cứu.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích.
 • Khả năng tư duy, sáng tạo.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, thuyết trình.
 • Vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint, các công cụ BI, các công cụ phân tích, dự báo, thống kê.
 • Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp tiếng Anh (nói và viết), đọc hiểu tài liệu.

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại hoặc tương đương trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Chính trực
 • Tinh thần Trách nhiệm
 • Dũng cảm
 • Chuyên nghiệp
 • Phản hồi nhanh
 • Công bằng

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Manager
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển