HO - Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động và Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của sản phẩm (chỉ tiêu kinh doanh, kiểm soát, tổ chức, phân công công việc…).

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

- Thiết kế, cải tiến sản phẩm để phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

- Quản lý sản phẩm: theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch sản phẩm của các đơn vị trong toàn hệ thống, đánh giá hiệu quả sản phẩm và đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm....

- Hỗ trợ bán hàng, đào tạo nghiệp vụ về sản phẩm cho toàn hệ thống.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc Ngân hàng.

- Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách.

- Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách.

- Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp.

- Kỹ năng quản lý, tư duy, phán đoán.

- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng.

- Tối thiểu 3 năm làm việc trong ngân hàng, có kinh nghiệm RM tối thiểu 2 năm.

- Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc được phân công.

- Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo, khả năng lãnh đạo đội/ nhóm, làm việc độc lập.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển