HO - Kiểm soát viên KD Thẻ Trực tiếp

Mô tả công việc:

- Kiểm tra tính đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ thẻ tín dụng được thu bởi nhân viên bán hàng sau khi hồ sơ được kiểm tra bởi NV hỗ trợ.

- Hỗ trợ xử lý những hồ sơ cần bổ sung thông tin của NV bán hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu cầu công việc:

- Trình độ: Đại học - ưu tiên khối ngành Kinh tế, Tài chính và các khối ngành liên quan.

- Có kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội.

- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao

- Năng động, sáng tạo, giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính Word, Excel...

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển