HO - Kiểm soát viên Xử lý nghiệp vụ chủ thẻ

Mô tả công việc:

 • Kiểm soát công việc xử lý nghiệp vụ thẻ theo yêu cầu KH thông quan KPP/ Call Center. Kiểm soát các đề nghị từ Trung tâm Thu nợ cá nhân(TNCN) /Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản(ACBA)/khác:
 • Kiểm soát tất cả các nghiệp vụ như :gia hạn, thay thẻ, chuyển đổi thẻ, khóa/mở thẻ, hủy thẻ, thanh lý thẻ, tăng/giảm hạn mức tín dụng (HMTD), cấp lại Pin, thanh toán dư có.....
 • Phối hợp với các bộ phận trong TTT/ Call Center xử lý nghiệp vụ liên quan đến chủ thẻ như gia hạn chủ động, thay đổi thông tin KH...
 • Kiểm soát công việc chủ động xử lý nghiệp vụ thẻ khác:
 • Kiểm soát xử lý DS thẻ tín dụng vượt HMTD/hết vượt HMTD, khóa/mở thẻ có khoản vay chuyển NQH, gia hạn chủ động....
 • Kiểm soát thu các loại phí (phí thường niên, phí unique...), chuyển dư nợ/dư có
 • Kiểm soát công việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán (TK TGTT)/đăng ký ACB online/dịch vụ 247/cấp thẻ cho các kênh bán thẻ TTT/cấp thẻ nhanh...
 • Kiểm soát việc mở TK TGTT )/đăng ký ACB online/dịch vụ 247/cấp thẻ cho các kênh bán thẻ TTT
 • Kiểm soát cấp thẻ nhanh cho KPP
 • Kiểm soát cấp Corp ID cho KPP
 • Tham gia soạn thảo/góp ý qui trình hướng dẫn công việc các nghiệp vụ thẻ.
 • Tham gia phát triển chương trình liên quan nghiệp vụ thẻ theo sự phân công của trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiêm ở vị trí hiện tại, trong đó 01 năm làm việc về thẻ hoặc tương đương trong ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Kiến thức về nghiệp vụ thẻ.
 • Kiến thức về tiền gửi, tiền vay.
 • Kiến thức về hệ thống TCBS, DNA, Electra… liên quan vận hành thẻ.

 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển