IT - Chuyên viên thử nghiệm ứng dụng

Mô Tả Công Việc

Lập kịch bản thử nghiệm

Tiến hành thử nghiệm sau khi hoàn tất lập trình

Hỗ trợ cho Đơn vị yêu cầu nghiệm thu chương trình.

Tham gia tìm hiểu các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm và phối hợp với các Phòng ban liên quan tìm giải pháp khắc phục.

Biên soạn tài liệu hướng dẫn thao tác cho người sử dụng theo từng hồ sơ nếu có phát sinh thao tác mới.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên các Ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Tài chính và Ngân hàng

Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng: Các sản phẩm, quy trình nghiệp vụ.

Kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng.

Kiến thức về Core banking, Internet banking.

Kiến thức về công nghệ thông tin

Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc thử nghiệm

Năng lực xây dựng kịch bản, cũng như thử nghiệm ứng dụng.

Năng lực giao tiếp và thuyết phục.

Năng lực đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh phục vụ công việc.

Năng lực làm việc theo nhóm.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển