NHN - Kiểm Soát Viên Giao Dịch

1. Tuân thủ tiêu chuẩn phục vụ khách hàng:

- Thực hiện đúng quy định của ACB về tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

2. Kiểm soát giao dịch theo đúng thủ tục nghiệp vụ kiểm soát giao dịch và đảm bảo tính độc lập trong quá trình kiểm soát, gồm:

- Mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của khách hàng, điều chỉnh thông tin khách hàng/thông tin tài khoản trên cơ sở xác định đúng khách hàng.

- Các giao dịch điều chỉnh lãi trên tài khoản theo đúng quy định sản phẩm/phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các giao dịch do Teller thực hiện trên hệ thống (Kiểm soát trong, sau)

- Sự đầy đủ của hồ sơ, chứng từ giao dịch.

3. Nhận biết và kiểm soát rủi ro:

- Nhận biết các điểm không phù hợp, các tình huống giao dịch thực tế phát sinh nằm ngoài quy trình/hướng dẫn công việc và phản hồi cho cấp thẩm quyền (cấp quản lý trực tiếp/Khối vận hành)

- Báo cáo Ban Giám Đốc đơn vị/Phó GĐ phụ trách vận hành tại CN quản lý (nếu có) và Khối Vận hành khi phát hiện rủi ro/tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động giao dịch.

- Đào tạo, kèm cặp tại chỗ đối với nhân viên mới, hạn chế rủi ro con người.

4. Các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị (kiểm soát việc tiếp quỹ, kết quỹ ATM giao dịch điều quỹ của thủ quỹ...)

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:

- Trình độ Đại học, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng

2. Kiến thức/Chuyên môn có liên quan:

- Được đào tạo về nghiệp vụ giao dịch ACB gồm:

  • Quy trình, nội quy của ACB
  • Kiến thức cơ bản về Luật NHNN và các TCTD
  • Quy trình giao dịch các sản phẩm, dịch vụ hiện có tại ACB.
  • Quy định quản lý ngoại hối.
  • Hoạch toán kế toán.
  • Chính sách khách hàng và dịch vụ khách hàng của ACB
  • Xử lý tình huống và dịch vụ khách hàng

3. Các kỹ năng:

- Giao tiếp ứng xử và chăm sóc khách hàng

- Nhận diện khách hàng

- Bán chéo sản phẩm

- Làm việc theo nhóm

- Có ý thức xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp

- Vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm: word, excel, power point, ...

- Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp Tiếng Anh (nói, viết) tương đương bằng B

4. Các kinh nghiệm liên quan

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng tại các vị trí Giao dịch viên, Nhân viên Dịch vụ khách hàng

5. Các phẩm chất cá nhân/Hành vi cần có:

- Trung thực, cẩn thận, điềm đạm, chính xác trong công việc

- Tự chủ, điềm tĩnh và tinh thần trách nhiệm cao

- Cộng tác, đáng tin cậy

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển