Cơ hội việc làm

DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản

TĐTS
Toàn thời gian Thỏa thuận

HO - Trưởng Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối và Vàng

Thị trường TC
Toàn thời gian Thỏa thuận

NTB - Giao Dịch Viên

Vận hành
Toàn thời gian Thỏa thuận

BTB - Giao Dịch Viên

Vận hành
Toàn thời gian Thỏa thuận

MT - Thẩm Định Tài Sản

TĐTS
Toàn thời gian Thỏa thuận