(Lựa chọn nhóm việc làm bạn đang tìm kiếm)

Cơ hội việc làm

HO - Nhân viên hỗ trợ Tuyển dụng

Nhân sự
Toàn thời gian Thỏa thuận

HO - Vendor Management Manager

CNTT
Toàn thời gian Thỏa thuận

HO - Chuyên viên Quản lý Vốn (ALM)

Thị trường TC
Toàn thời gian Thỏa thuận

DBB - Chuyên viên Kinh doanh thẻ trực tiếp

Trung tâm Thẻ
Toàn thời gian Thỏa thuận