HO - Nhân viên/Chuyên Viên Quản Lý Số Liệu Hoạt Động ATM

HO - Nhân viên/Chuyên Viên Quản Lý Số Liệu Hoạt Động ATM

Mô Tả Công Việc:

 • Kiểm soát sao kê các tài khoản Tiền mặt ATM, Khoản phải trả giao dịch ATM, Khoản phải thu giao dịch ATM, tài khoản thu nhập phí ATM.
 • Kiểm soát và xử lý các trường hợp thu hồi ngân quỹ ATM lệch thiếu, thừa:
 • Kiểm tra việc đối chiếu logfile ghi nhận các giao dịch tại ATM và báo cáo ATM;
 • Phối hợp với NVNQ kiểm tra quỹ đột xuất, kiểm tra camera khi tiếp quỹ/ kết quỹ;
 • Phối hợp với Tổ kỹ thuật kiểm tra tình trạng máy hoạt động trong giai đoạn thừa/ thiếu có ổn định không.
 • Kiểm soát công tác hạch toán kế toán về các giao dịch tại ATM, khiếu nại khách hàng, các giao dịch bất thường;
 • Kiểm soát việc hoàn trả tra soát các giao dịch không thành công cho các tổ chức liên kết.
 • Kiểm soát chi phí hoạt động ATM, tài sản ATM đang vận hành, trang thiết bị liên quan
 • Báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận;
 • Báo cáo doanh số hoạt động của từng máy ATM hàng tháng.

Yêu Cầu Công Việc:

Trình độ học vấn:

 • Đại học chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, ngoại thương

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:

 • Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thẻ;
 • Kiến thức cơ bản về Pháp luật liên quan;
 • Kiến thức về quản lý và phân tích tài chính.

Các kỹ năng:

 • Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn;
 • Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
 • Kỹ năng sử dụng DNA - TCBS;
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp bằng Tiếng Anh;
 • Có khả năng quản lý và làm việc nhóm;
 • Có khả năng đào tạo, hướng dẫn đào tạo nhân viên.

Các kinh nghiệm liên quan:

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm về hoạch toán nghiệp vụ thẻ;
 • Có kinh nghiệm thống kê, phân tích số liệu hoạt động.

Các phẩm chất cá nhân cần có:

 • Biết sắp xếp và quản lý công việc;
 • Nhiệt tình, không ngại khó, chấp nhận làm việc ngoài giờ;
 • Cẩn thận, chu đáo trong công việc;
 • Trung trực, cẩn thận và có thể tạo mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài;
 • Chịu học tập trau dồi chuyên môn.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Fresh
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply