IT - Digital Business Analyst

A - MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nghiên cứu, mô tả thiết kế sản phẩm, dịch vụ mới 
 • Kiểm soát toàn bộ các mô tả, thiết kế sản phẩm, dịch vụ 
 • Thực hiện công tác thử nghiệm và nghiệm thu các sản phẩm, dịch vụ 
 • Cải tiến các sản phẩm dịch vụ hiện hữu 
 • Tiếp nhận và xử lý các lỗi/sự cố liên quan hoạt động giao dịch ngân hàng điện tử 
 • Xây dựng quy trình vận hành, hướng dẫn, triển khai sản phẩm/dịch vụ 
 • Thực hiện các hoạt động quảng cáo/ khuyến mại 
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao 


B - YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Học vấn: 

 • Trình độ Đại học, Cao học, chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Công nghệ thông tin 
 • Hoạt động thương mại điện tử, 
 • Kiến thức về quản lý dự án 
 • Nắm vững nghiệp vụ ngân hàng 
 • Có hiểu biết về công nghệ thông tin 
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, xử lý tình huống 
 • Kỹ năng phân tích thiết kế, lập kế hoạch 

2. Ngoại ngữ: 

 • Khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh tốt 

3. Kinh nghiệm:

 • Làm việc trong ngành ngân hàng tối thiểu 03 năm 
 • Đã từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên về mô tả, phân tích yêu cầu nghiệp vụ 
 • Đã từng tham gia các dự án liên quan hoạt động giao dịch điện tử hoặc thương mại điện tử 

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển