Câu chuyện của ACB

Sự kiện ACB

Tổ chức phát triển từ sự thay đổi của mỗi cá nhân

29/06/2020 10:06

Môi trường kinh doanh có thể diễn biến bất ngờ, tạo ra ảnh hưởng sâu sắc và nhanh chóng trên diện rộng. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, khi những tiế...

CIO của ACB: “Chúng tôi thích những người có suy nghĩ khác biệt…”

11/06/2019 13:06

Trước những phát triển đột phá về ứng dụng công nghệ và cách thức xây dựng mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi tương lai của tất cả các ngành nghề, ACB đang làm gì?Hãy cùng chúng tôi trò ch...