Câu chuyện của ACB

Event ACB

CIO của ACB: “Chúng tôi thích những người có suy nghĩ khác biệt…”

11/06/2019 13:06

Trước những phát triển đột phá về ứng dụng công nghệ và cách thức xây dựng mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi tương lai của tất cả các ngành nghề, ACB đang làm gì?Hãy cùng chúng tôi trò ch...